Tiimi­val­men­nus

Valmennuksen avulla ruokitaan tiimin positiivista wimmaisuutta. Valmennuksella vahvistetaan työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja tiimin sisäistä ilottelua. Tiimivalmennus pureutuu tiimin olemassaolon perusteisiin ja merkitykseen. Tiimivalmennus hioo tiimin timantiksi, joka on entistä lujempi, määrätietoisempi ja innostuneempi toimimaan yhtenä kokonaisuutena.

Hyvin usein tiimivalmennuksessa työstetään vahvasti myös toimintatapoja sekä kehitetään järkevää työnjakoa. Jokaisen työntekijän perustarve on tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja onnistua siinä. Oman työn kehittäminen on motivoivaa ja tiimivalmennusta voi kanavoida myös prosessikehittämiseen. Ei muuta kuin tuumasta toimeen!

Tiimivalmennus-istuu
Muutosjohtamisen tuki

Tiimivalmennus on hyvä tuki, kun

  • uudistetaan toimintakulttuuria
  • eletään muutoksessa
  • kehitetään yhteistyötaitoja

Sisältö räätälöidään yrityksen tarpeisiin.

“Tanjan ihanan avoin suhtautuminen ja aito kiinnostus tiimiämme kohtaan oli hienoa. Hän halusi aidosti rakentaa valmennusta tiimimme tarpeiden mukaiseksi ja kuunteli herkällä korvalla toiveita valmennuksen suhteen.”

Linda Webster, markkinointipäällikkö, Oulun Energia Oy –