KONSUL­TOINTI

Toimintatapojen kehittämisessä ja konsultoinnissa korostuu paitsi toimintaympäristön substanssiosaaminen, myös prosessiin liittyvien ihmisten kuunteleminen ja arvostaminen. Pelkkä konsultaatio ei tuo mukanaan kaivattua muutosta. Kun konsultaatioprosessiin otetaan aidosti ihmiset mukaan vaikuttamaan, antaa se jo hyvän pohjan viedä myös käytäntöön konsultoinnin johtopäätökset.

Vahvinta aluet­tani konsul­toin­nissa ovat

  • kuntasektorin tukipalveluprosessien kehittäminen, digitaalisuuden ja teknologian hyödyntäminen
  • talouspalvelukeskuksen ja asiakasorganisaation toimiva rajapinta
  • palkkausrakenteen ja työn vaativuuden arviointijärjestelmän kehittäminen
  • henkilöstöhallinnon prosessi- ja järjestelmämuutosten valmistelu
  • muutosjohtaminen, organisaatiomuutokset ja johtamisen kehittäminen
  • asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen kehittäminen
tanja Peltovuoma