Case: Oulun Energia

Oulun Energia -logo.

Oulun Energian markkinointi- ja viestintätiimi halusi rakentaa entistä timanttisempaa tiimiä, jossa kaikilla olisi hyvä olla, ja jossa jokaisen vahvuudet tulisivat huomioiduksi. Tiimi oli suhteellisen uusi ja tiimin jäsenet olivat lähes kaikki uusia työntekijöitä. Niinpä valmennukselta haluttiin tukea ryhmäytymiseen ja toisiinsa tutustumiseen vielä paremmin.

Valmennuksessa toteutettiin Thomas-analyysit ja työprofiilit käytiin läpi sekä yhdessä että henkilökohtaisesti. Tämä auttoi konkreettisesti ymmärtämään toisten erilaisuutta ja hyväksymään erilaisia toimintatapoja. Tätä kautta pystyttiin havaitsemaan myös omia yksilöllisiä kehittämiskohteita, joissa myös työkaverit pystyvät auttamaan ja tukemaan.

Valmennusprosessi sisälsi niin paikan päällä tapahtuvia valmennuspäiviä kuin itsenäisestikin suoritettuja välitehtäviä. Käsiteltäviä teemoja olivat ryhmäytyminen, erilaiset persoonat työyhteisössä, työn imu, jaksaminen, oma motivaatio sekä työn ja ajan hallinta.

Lopputuotoksena tehtiin vielä huoneentaulu, jossa visualisoitiin tiimille tärkeimmät periaatteet. Valmennusprosessin aikana esihenkilöllä oli henkilökohtainen coaching-prosessi, jolla tuettiin tiimivalmennuksen vaikuttavuutta.

Tanjan ihanan avoin suhtautuminen ja aito kiinnostus tiimiämme kohtaan oli hienoa. Hän halusi aidosti rakentaa valmennusta tiimimme tarpeiden mukaiseksi ja kuunteli herkällä korvalla toiveita valmennuksen suhteen.

Henkilökohtainen esimies-coaching oli äärimmäisen tärkeä tiimivalmennuksen rinnalla, ja antoi minulle esihenkilönä lisää eväitä itse prosessiin sekä uusia työkaluja valmennuksen jälkeiseen arkeen. Tanjalla on kyky havainnoida ja pukea sanoiksi vaikeitakin asioita.

Linda Webster

markkinointipäällikkö, Oulun Energia Oy

Mikä on Oulun Energia?

Oulun Energia on perustettu vuonna 1889. Oulun kaupunki omistaa kokonaan konsernin emoyhtiö Oulun Energian. Emoyhtiö puolestaan omistaa kaikki tytäryhtiönsä.

Oulun Energian palveluksessa on noin 240 energia-alan ammattilaista. Yrityksen perusta on energiantuotannossa sekä lämpö- ja sähköverkkopalveluissa. Oulun Energia luo uutta tukijalkaa kiertotaloudesta. Yritys kehittää älykkäitä ja energiatehokkaita ratkaisuja asiakkaittensa hyödyksi tavoitteena hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2035 mennessä.

oulunenergia.fi

Oulun Energia -logo.