Johdon ja esi­mies­ten työn­­oh­jaus

 Jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa johdon ja esimiesten pitää viedä työyhteisöä eteenpäin tavoitteellisin askelin huolehtien yrityksen, sen työntekijöiden sekä myös itsensä hyvinvoinnista. Työnohjauksella tuetaan esimiesten voimavaroja, toimijuutta ja ammatti-identitettiä sekä kehitetään heidän johtamisosaamistaan.

Työnohjaus on henkilökohtaista työn ja työtilanteiden syvällistä prosessointia, mikä auttaa henkilöä hahmottamaan itsensä ja työyhteisönsä tilannekuvaa, ja etsimään luovasti mahdollisia kehityskulkuja.

Työnohjaus on sopiva työnohjausmuoto silloin, kun henkilö

  • toimii johtotehtävissä, esimiehenä tai vaativissa asiantuntijatehtävissä
  • haluaa ylläpitää ja kehittää energistä työotettaan sekä pitää huolta omasta jaksamisestaan
  • haluaa kehittää työtään ja etsiä uusia näkökulmia
Seniorivalmennus
Etäjohtaminen ja etäjohtajuuden tukeminen

Etä­joh­tami­nen ja etä­joh­ta­juu­den tuke­minen

Etäjohtaminen nousi muutamassa päivässä vuoden 2020 suosituimmaksi johtamistrendiksi. Poikkeusolojen jälkeenkin tämä tulee jäämään osaksi arkea. Etäjohtaminen tuo tullessaan muuttuneita toimintatapoja ja muutostarpeita omaan johtamistapaan. Etäjohtamisen käytäntöihin perehtynyt työnohjaaja tarjoaa sinulle asiantuntevan ja luotettavan peilauspinnan, kun lähdet hiomaan ja hyväksymään omaa muuttunutta johtamistapaasi.

Työnohjauksessa mikään ei voita aitoa kasvokkain kohtaamista, mutta myös työnohjauksessa on joskus perusteltua käyttää etäyhteyksiä.