ESI­HENKILÖIDEN COACHAAVA KOULUTUS

Esihenkilön näkökulmasta olosuhteet toiminnalle tulevat monesti annettuina. Tiimi jäsenineen tulee usein valmiina, samoin organisaation muut reunaehdot ovat valmiina odottamassa. Esihenkilö̈ltä odotetaan paljon, ja heillä on myös itsellään kova halu onnistua tehtävässään.

Esihenkilöltä odotetaan tuottavuutta parantavien toimintatapojen ja johtamiskäytänteiden uudistamista, kovaa energiatasoa sekä vahvaa positiivista otetta tekemiseen.

Seniorivalmennus
Käytännön työkaluja johtamiseen

Käytän­nön työ­ka­luja johta­mi­seen

Koulutus sisältää käytännön työkaluja esihenkilön kehittymisen tueksi. Teemoina voivat olla esimerkiksi työajan hallinta, vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen, alisuoriutumiseen puuttuminen, esihenkilön velvolliset ja oikeudet, jämäkkyys johtamisessa, erilaiset persoonat työyhteisössä – elementit, joista hyvä johtaminen koostuu.

Koulutus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Coachaava koulutus on järkevää suunnitella muutaman kuukauden aikajanalle, jolloin onnistutaan paremmin saamaan todellisia vaikutuksia arkeen. Coaching voidaan toteuttaa niin paikan päällä kuin etänäkin.