MUUTOS­JOHTA­MISEN TUKI

Menestyminen koko ajan muuttuvassa ja ennakoimattomassa toimintaympäristössä edellyttää organisaatiolta kykyä ja ketteryyttä jatkuvaan uudistumiseen. Muutoksen johtaminen tähtää lopulta aina ihmisten käyttäytymisen muutokseen. Ei riitä, että organisaatiouudistukset, kehittämishankkeet tai ict-järjestelmäuudistukset toteutetaan teknisesti ja aikataulullisesi suunnitelmien mukaan. Ratkaisevinta on se, muuttavatko ihmiset aidosti ajatteluaan ja toimintaansa. Muutokseen olisi hyvä rakastua – vähintäänkin ihastua.

Autamme muutosten suunnittelussa, läpiviennissä sekä olemme johdon tukena muutosjohtamisessa. Teemme tämän vahvan ammattitaidon ja pitkän kokemuksen tuomalla osaamisella ja innostuneisuudella.

Tarjoamme tukea:

  • muutostilanteen jäsentämiseen, roolien ja tavoitteiden määrittelyyn
  • muutosprosessin vaiheistamiseen
  • uusien toimintatapojen käyttöönottoon
  • esimiesten tukemiseen
tanja Peltovuoma