BLOGIT

Esihenkilötyö ja työsuhdejuridiikka

02.09.2023 | Blogi, Vieraskynät

Esihenkilöstö on elintärkeä osa organisaatiota toimiessaan työnantajan edustajana. Esihenkilöiden rooli on monipuolinen ja vaativa, ja se vaatii taitoja ja vastuullisuutta monilla eri tasoilla.

Esihenkilön asemaan työnantajan edustajana liittyy monia tehtäviä ja vastuita:

1. Esihenkilöt toimivat linkkinä organisaation ylimmän johdon ja työntekijöiden välillä. Heidän tehtävänään on varmistaa, että organisaation tavoitteet ja strategiat toteutuvat käytännössä, mikä voi sisältää muun ohella päätösten tekemistä, ohjeiden antamista ja projektien johtamista.

2. Esihenkilöllä on velvollisuus huolehtia siitä, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen. Heidän on varmistettava esimerkiksi, että työntekijät noudattavat turvallisuusohjeita ja -käytäntöjä sekä että vaaratilanteet raportoidaan ja käsitellään asianmukaisesti.

3. Esihenkilöt osallistuvat usein henkilöstön rekrytointiin, perehdyttämiseen ja arviointiin. He ovat omalta osaltaan vastuussa työntekijöiden kouluttamisesta ja osaamisen kehittämisestä.

4. Esihenkilöiden on käsiteltävä mahdollisia konflikteja työpaikalla ja pyrittävä löytämään ratkaisuja, jotka edistävät työn sujuvuutta ja hyvinvointia.

5. Esihenkilöiden tehtävänä on luoda kannustava työilmapiiri, jossa työntekijät voivat menestyä ja kukoistaa. Heidän tulee innostaa tiimiä saavuttamaan yhteiset tavoitteet ja tarvittaessa tarjota tukea ja ohjausta.

6. Esihenkilöt ovat vastuussa selkeästä ja avoimesta viestinnästä organisaation sisällä. Tämä sisältää ohjeiden antamisen, kuuntelun ja palautteen antamisen sekä tiedon jakamisen.

7. Esihenkilöillä on vastuu varmistaa, että organisaatio noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja sääntöjä, erityisesti työoikeuteen ja työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä.

8. Esihenkilöiden on tehtävä päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa organisaation suuntaan ja työntekijöiden elämään. Päätösten tulee perustua huolelliseen harkintaan, oikeudenmukaisuuteen, tasapuoliseen ja yhdenvertaiseen kohteluun.

Esihenkilöt ovat siis tärkeä osa organisaation menestystä ja työntekijöiden hyvinvointia. Heidän odotetaan toimivan vastuullisesti, reilusti ja ammattitaitoisesti työnantajan edustajina. Edellä todettujen asioiden hoitaminen edellyttää esihenkilöltä hyvää tietoa lainsäädännössä ja myös yhtäältä sovellettavista työehtosopimuksista.

Työsuhteen juridiikan hallitseminen tuo johtamiseen varmuutta, johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta. Tämä osaaminen on onnistuneen esihenkilötyön yksi vaadittavista tukipilareista.

Teksti: Anu Salmela, varatuomari, KTM, HR & Laki Salmela Oy

_____


Tutustu Valmennustalo Wimmaan ja HR & Laki Salmelan yhteiseen HR-juridiikka-palveluun >>

esihenkilötyö | hr-juridiikka | työsuhdejuridiikka