Case: Rauman kaupunki

Rauman kaupungin logo.

Rauman kaupungin lähtötilanne vuonna 2021 oli se, ettei taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus vastannut enää kaikilta osin nykypäivän vaatimuksiin reaaliaikaisista, sähköisistä ja automaattisista prosesseista. 

Taloushallinnon prosessien järjestelmät olivat ajan saatossa hankittu kulloiseenkin tarpeeseen. Moduulit olivat siten irrallisia ja liittymien kautta toisiinsa integroituneita. Jokaisen erillisen järjestelmän käyttölogiikka oli omanlaisensa. Järjestelmistä saadun tiedon talousraportointi tapahtui useamman työvaiheen ja Excel-käsittelyn kautta. Talousraportointi oli paitsi työlästä, myös virhealtista.

Rauman kaupunki valitsi järjestelmähankinnan analyysiin tekoon Valmennustalo Wimmaan. Kaupungilla oli jo aikaisempaa kokemusta Tanjan konsultointityylistä ja hänen kanssaan haluttiin jatkaa. Toimeksianto sisälsi myös HR-järjestelmäkokonaisuuden nykytila-arvioinnin ja mahdolliset järjestelmämuutosten tarpeet. Konsultointityö sisälsi järjestelmien vaatimusmäärittelytyön yhdessä talous- ja palkkahallinnon asiantuntijoiden kanssa. Analyysin kohteena oleva järjestelmäkokonaisuus arvioitiin konsultin toimesta. Lisäksi konsultti nosti esiin havaintoja työskentelyn aikana nousseista prosessien kehittämistarpeista ja koosti näistä suosituslistan.

Tarve saada järjestelmävaihtoehdon vertailun nykyisiin ja tuleviin tarpeisiimme syntyi nopealla aikataululla. Itsellämme ei ollut mahdollista tarkastella talous ja henkilöstöhallinnon osuuksia ja siksi
tarvitsimme siihen ulkopuolista asiantuntemusta. Saimme sovitussa aikataulussa hyvin laajan ja
yksityiskohtaisen raportin, jonka avulla pääsimme etenemään. Laadukasta työtä!

Fredrik Lindström

talousjohtaja, Rauman kaupunki

Rauman kaupunki

Suomen kolmanneksi vanhin kaupunki Rauma on perustettu 1442. Rauma on vireä ja moderni teollisuus- ja kulttuurikaupunki, jossa asuu noin 40 000 asukasta. Kaupungissa on kaksi UNESCOn maailmanperintökohdetta – Vanha Rauma ja Sammallahdenmäki. Rauma on pärjännyt hienosti eri ranking-listoilla. Kaupungin keskusta on palkittu Suomen parhaana, imagoltaan Rauma Suomen toiseksi paras kaupunki, toiseksi yrittäjäystävällisin kaupunki sekä 3. paras kuntamarkkinoija.

rauma.fi

Rauman kaupungin logo.