Case: Posion kunta

Posion-kunta-logo

Posion kunta on muiden kuntien tavoin suurten toiminnallisten muutosten keskellä. Hyvinvointialueiden myötä kunnan toimintaympäristö muuttuu nopealla aikataululla merkittävästi. Väestön voimakas ikääntyminen asettaa omia vaatimuksiaan kuntapalveluiden sisältömuotoiluun. Kehittyäkseen ja ajan hermolla pysyäkseen kunta tarvitsee uudenlaista näkökykyä ja tuuletettuja toimintatapoja sekä modernia tämän ajan johtajuutta.

Kunta päätti aloittaa vuoden 2022 alusta Osaamiskampus-organisaatiokokeilun sivistyspalveluiden toimialalle. Uudistuksen perusteita työstettiin Kuntatyö 2030-ohjelman sparraustuella syksyllä 2021 Valmennustalo Wimmaan ohjaamana. Tämän jälkeen Posio jatkoi muutosprosessia Wimmaan kanssa kohti toimeenpanoa. Sivistyspalveluiden alueelle työstettiin uusi toimintamalli ja organisaatiorakenne sekä uudistuneet tehtäväkuvat ja roolit. Henkilöstö oli vahvasti mukana muutoksen valmistelussa, sillä työskentelyssä tähdättiin aitoon muutokseen johtamisessa ja päivittäisessä toiminnassa.

Hyvinvointipalveluiden rooli kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä on merkittävä. Laadukkaiden peruspalveluiden järjestäminen on tärkeää. Tämän lisäksi on tärkeää kehittää hyvinvointipalveluiden eri yksiköiden toimintaa siten, että ne integroituvat vahvasti toisiinsa ja yhteistyö sujuu saumattomasti hyödyntäen yhteisiä resursseja järkevällä tavalla.

Vastuualueiden viranhaltijoiden/työntekijöiden rooleja lähdettiin määrittelemään siten, että strategiseen tekemiseen, toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toimeenpanoon jää realistiset mahdollisuudet. Tämän vuoksi tarvittiin roolien määrittelemistä siten, että päivittäiseen operatiivisen tason tekemiseen on osoitettu riittävä resurssi. Nykytilanne koettiin vahvasti sellaiseksi, että ”kaikki tekevät kaikkea” ja kaikkien aika menee päivittäisten operatiivisten asioiden hoitamiseen eikä kehittämiseen jää aikaa.

Posion kunta aloittaa uudella Osaamiskampuksen (sivistystoimen palvelualue) organisaatiolla ja uusilla sekä uudistetuilla tehtäväkuvilla toimintansa syksyllä 2022.

Yhteistyö jatkui kunnan muiden toimialueiden rakenneuudistamisen työllä kesällä 2022. Tällöin vuorossa olivat kunnan toimintaympäristöpalvelut, elinkeinopalvelut sekä keskushallinto. Prosessi toteutettiin vastaavalla tavalla osaamiskampuksen kokonaisuuden kanssa.

Posion kunnan organisaatiouudistustyö käynnistyi syksyllä 2021. Uudistus on edennyt kolmessa vaiheessa. Tanja on toiminut sparraajana ja valmentajana Osaamiskampus-organisaatiokokeilussa sekä toimintaympäristö- ja elinkeinopalvelujen sekä keskushallinnon toiminnan rakenneuudistuksessa. Sparrausprosessit olivat hyvin suunniteltuja, johdonmukaisia ja ne toteutuivat suunnitellussa aikataulussa.

Tanja tekee työtään vahvasti omalla persoonallaan ja laajalla asiantuntemuksella. Iloisena, positiivisena ja energisenä henkilönä hän inspiroi ja tempaa mukaansa vaisuimmankin osallistujan. Tanja herätteli ja innosti henkilöstön ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta huomioimalla jokaisen osallistujan yksilönä, häntä aidosti kuunnellen.

Tanja on huippu tyyppi! Suosittelen häntä lämpimästi!

Eija Ahola

hallintojohtaja, Posion kunta

Posion kunta

Posion kunta sijaitsee Etelä-Lapissa, Kuusamon ja Rovaniemen välimaastossa. Posio on tunnettu erityisesti järvistään ja luonnostaan sekä elävistä perinteistä ja käsityökulttuurista. Perinteet näkyvät hyvin posiolaisissa tuotteissa esim. Pentikin keramiikassa ja laadukkaissa puunjalostustuotteissa.

Asukkaita Posiolla on 3100. Kesällä väkimäärä kaksinkertaistuu lomalaisista, sillä Posiolla on suuri määrä vapaa-ajan asuntoja.

posio.fi

Posion-kunta-logo