Seniori­valmen­nus

Seniorivalmennuksessa tunnistetaan henkilön erityiset osaamiset, jotka ovat kertyneet työuran aikana. Valmennuksessa kartoitetaan organisaation menestymisen kannalta avainosaamiset sekä henkilöt, joille tunnistetut osaamiset tulee siirtää. Valmennuksessa aikaansaadaan prosessi, jossa tiedon ja näkemyksen siirto tapahtuu.

Joissakin tehtävissä olisi työnantajan kannalta tärkeää, että eläkkeelle siirtynyt työntekijä voisi olla käytettävissä – ehkäpä vain pienimuotoisesti tai satunnaisesti. Seniorivalmennus auttaa motivoitumaan myös tälle ajatukselle.

Seniorivalmennus-ylempi
Valmentautuminen eläkkeelle jäämiseen

Palkitse työn­tekijäsi eläke­valmennuksella

Luopuminen työroolista ja –yhteisöstä on haikeaa ja edellyttää jonkinlaista surutyötä eläkkeelle siirryttäessä vaikkakin uusi aikakausi olisi odotettu ja kaivattu. Jos työllä on ollut keskeinen merkitys elämässä, voi eläkkeelle siirtyminen tuoda tullessaan odottamattomia tunnetiloja. Parhaimmillaan eläkkeelle siirtyminen tapahtuu hallitusti, tyynesti ja odottavaisin mielin ja elämän paras aika voi alkaa.

Seniorivalmennuksessa työntekijä luo katsauksen omaan työkaareensa. Valmennuksen aikana arvioidaan oma kehittymispolku, löydetään onnistumiset ja tehdään tilit selviksi epäonnistumisten tai koettujen riittämättömyyden tunteiden kanssa. Työskentely tapahtuu arvostavassa ja hyväksyvässä hengessä. Valmennuksessa vahvistetaan itsessään niitä onnistumisia ja ylpeyden aiheita, joita on työssään kokenut.