Ryhmä­työn­ohjaus

Ryhmätyönohjaus on tavoitteellista, erilaisten näkökulmien ja ratkaisumallien tutkimista ja arviointia vuorovaikutuksellisessa suhteessa muiden kanssa. Uusien näkökulmien saaminen omaan työhön konkretisoituu ryhmän avulla. Ryhmätyönohjauksella haetaan energisoivaa kehittymismyönteistä ajattelua ja oman toimijuuden vahvistamista. 

Ryhmätyönohjaukseen voivat tulla työntekijät samasta tiimistä, työyhteisöstä tai organisaatiosta.

Ryhmätyönohjaukset ovat sopivia silloin, kun tiimille haetaan valmiuksia

  • ammatillisuuden vahvistamiseen
  • työn muutoksiin valmistautumiseen ja niissä onnistumiseen
  • tiimin toimivuuden ja vuorovaikutuksen kehittämiseen
  • ilmapiirin parantamiseen
Muutosjohtamisen tuki