Case: Suupohjan Seutupalvelukeskus

Suupohjan Seutupalvelukeskus -logo

Suupohjan Seutupalvelukeskus on pitkään toiminut ICT-, talous- ja henkilöhallintopalveluiden tuottaja kunta-asiakkailleen. Yhtiö elää suuressa muutoksessa hyvinvointialueiden rakentumisen myötä. Tämän lisäksi tietojärjestelmäuudistukset ja digitalisaatio ovat tuoneet lisää muutospainetta työntekijöiden jokapäiväiseen arkeen.

Toimintaympäristön vahvan muutoksen seurauksena organisaation rakenteita ja toimintatapoja haluttiin lähteä uudistamaan. Työpaikan johtamismallia, käytänteitä ja rakenteita haluttiin kehittää sellaisiksi, että ne edistävät tiimiohjautuvaa toimintaa, lisäävät työntekijöiden osallistamista, parantavat tiedonkulkua ja lisäävät työn tuottavuutta.

Valmennuskokonaisuus sisälsi johdon konsultaatiota, tiimivalmennusta sekä esihenkilövalmennusta ja heidän coachaustaan. Prosessin aikana uudistettiin kokouskäytännöt, johdon ja esihenkilöiden tehtäväkuvat, määriteltiin eri roolien vastuut ja päätösvallat sekä määriteltiin johtamisen periaatteet. Laaja-alaisella kokonaisuudella tuettiin työpaikan todellisia muutoksia, mikä tarkoittaa myös käytännön tason toimenpiteitä ja niiden viemistä työarkeen.

Työnohjaajana, valmentajana ja sparraajana Tanja oli aivan ihana, lämmin ja helposti lähestyttävä persoona. Hänen laaja työkokemuksensa lisäsi huomattavasti henkilöstön luottamusta häntä kohtaan, koska ”puhuttiin samaa kieltä” ja Tanjalla oli omakohtaista kokemusta vastaavista tehtävistä ja niihin liittyvistä ongelmista. Asioista keskusteltiin niiden oikeilla nimillä, mutta negatiivisiin asioihin ei jääty vellomaan.

Saimme paljon käytännön neuvoja ja ohjaus suunnattiinkin suurelta osalta uusien palvelupäälliköiden opastukseen. Organisaation vastuiden uudelleen järjestelyllä kaikkien roolit selkiytyivät. Myös tiedottaminen tapahtuu nyt säännöllisesti ja henkilöstöltä saatu palaute on ollut positiivista.

Voin lämpimästi suositella Tanjaa vastaaviin ohjauksiin!

Eija Nuotio

toimitusjohtaja, Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy

Mikä on Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy?

Suupohjan Seutupalvelukeskus on kunta-asiakkaittensa omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 2001. Yhtiön toimialaan kuuluvat ICT-alan palvelut, verkkopalvelut, puhelinvaihdepalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon tilitoimistopalvelut sekä näihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Toimipisteitä on Etelä-Pohjanmaalla useita ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 40 asiantuntijaa.

seutupalvelukeskus.fi

Suupohjan Seutupalvelukeskus -logo