Case: Parkanon kaupunki

Parkanon logo.

Parkanon kaupungin työelämän palvelukeskuksen perustehtävä on valmentaa kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita löytämään omia voimavaroja ja parantaa elämäntilannetta. Päämääränä on työllistyminen, koulutus, kuntoutus tai eläke. Kuntouttavan työtoiminnan tehtävä ja velvollisuus on ohjata asiakasta palveluiden piiriin sekä kunnioittaa asiakkaan oman elämän arkea, ja samalla kannustaa parempaan arkipäivään. Parkanon kaupungin työllisyyspalvelut ovat osa Pirkanmaan kuntien kuntakokeilua.

Työllisyyspalveluiden tiimi on ollut melkoisessa muutoksessa. Tiimi on aloittanut toimintansa 1,5 vuotta sitten, ja tiimin jäseniä on myös tänä aikana vaihtunut. Koko ajan tulee uutta lainsäädäntöä ja toimintamalleja pitää muuttaa uusien ohjeiden mukaan. Työyhteisö tarvitsee vahvistusta omiin ja yhteisiin kykyihin, jotta jaksetaan jälleen seuraavat isot muutokset. Tiimi sai käyttöönsä kuntasparrauspäivän, jonka toteutti Valmennustalo Wimmaa.

Vaikka kyseessä olikin vain yhden päivän mittainen valmennustuokio, saatiin tuossakin ajassa isoja ja syvällisiä asioita käsiteltyä luottamuksellisessa ja välittävässä ilmapiirissä. Päivän aikana käytiin läpi erilaisia toimintatapoja muutostilanteissa sekä käsiteltiin erilaisia persoonia työyhteisössä.

Työskentely lisäsi ymmärrystä työkavereiden toimintatapoihin erilaisissa tilanteissa. Sparrauksessa ehdittiin myös ideoida uusia toimintatapoja ja kokeiluja palautteen antamiseen, onnistumisten juhlistamisiin sekä kollegiaalisen tuen edelleen vahvistamiseen.

Tanja on helposti lähestyttävä, ystävällinen ja työnohjauksellisesti toimiva valmentaja. Hän sai hyvin koko tiimin mukaan pohtimaan asioita. Tanjan työtapa on vuorovaikutteinen ja diat tukevat lähinnä keskusteltavaa asiaa. Ei siis opettamista, eikä kalvosulkeisia, kuinka asiat pitäisi tehdä. Tanja tekee töitä sydämellä ja erinomaisella ammattitaidolla!

Oli hienoa saada tehdä yhteistyötä Tanjan kanssa ja suosittelen häntä lämpimästi muillekin sparrauspäivään, muuhun valmennukseen tai organisaation kehittämiseen. Saimme päivästä hyvin eväitä kehittyä entistä paremmaksi ihmisenä ja tiiminä – toivon, että voimme jatkossa tehdä vielä yhteistyötä.

Kaija Rönni

työllisyyskoordinaattori, Parkanon kaupungin työllisyyspalvelut

Parkanon kaupunki

Parkanon kaupunki sijaitsee kolmen maakunnan – Pirkanmaan, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan – kulmauksessa. Parkanon pinta-alasta 65 prosenttia on metsää, mikä on luonut hyvät edellytykset metsä- ja puunjalostusteollisuudelle. Ensimmäiset sahat syntyivätkin Parkanoon jo 1800-luvulla. Parkanolla on pitkät ja vahvat perinteet myös kone- ja metalliteollisuudessa. Parkanossa toimii myös muovi- ja kenkäteollisuuden yrityksiä. Asukkaita Parkanossa on 6400.

Parkano mainitaan asutettuna ensi kerran Kustaa Vaasan aikaisessa maakirjassa vuodelta 1540. Kylä käsitti tuolloin yhdeksän samalla suunnalla olevaa taloa.

parkano.fi

Parkanon logo.