Case: Toholammin kunta

Toholammin kunnan logo.

Toholammin kunta sai vuoden 2023 alusta vastattavakseen Suomen suurimman maatalouslomituksen yksikön, kun 6 paikallisyksikköä yhdistyi. Melan päätöksellä haetaan palveluverkoston vahvistamista. Maatalouslomittajien palkkaharmonisointityötä vetämään valittiin Valmennustalo Wimmaa konsulttinaan Tanja Peltovuoma.

Toholammin kunta sai vuoden 2023 alusta vastattavakseen Suomen suurimman maatalouslomituksen yksikön, kun 6 paikallisyksikköä yhdistyi. Lomituspalveluiden keskittäminen yhä suurempiin yksiköihin on ollut Melan päätös, jolla haetaan palveluverkoston vahvistamista. Toholammin kunta hallinnoi lomituspalveluiden yksikköä, joka tuottaa palveluita 23 kunnan alueella Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Henkilöstöä on yhteensä noin 340, joista maatalouslomittajia 315.

Maatalouslomittajien palkat ovat vaihdelleet paikallisyksiköittäin ja tämän vuoksi kunnassa päätettiin käynnistää palkkaharmonisointityö. Työskentelyä vetämään valittiin Valmennustalo Wimmaa konsulttinaan Tanja Peltovuoma, jolla on vahva tausta kunta-alan palkkausjärjestelmien kehittämisestä sekä työn vaativuuden arviointimallien (TVA) parissa työskentelystä.

Toholammin kunta nimesi lomituspalveluiden TVA- ja palkkaharmonisointityöhön ohjausryhmän, jossa oli henkilöstön, esihenkilöiden sekä hallinnon edustajia. Ohjausryhmä työsti konsultin johdolla tehtäväkuvaukset sekä työn vaativuuden arviointikriteerit niin maatalouslomittajien kuin lomitustyönohjaajienkin osalta. Lomituspalveluiden palkkausjärjestelmän kehittämisessä huomioitiin mahdollinen uusi KVTES:n tasopalkkamalli, joka on parhaillaan pilotointivaiheessa.

Palkkojen harmonisointi on henkilöstön kannalta merkittävä asia. Siksi työskentely lähti liikkeelle koko henkilöstölle lähetetyllä kyselyllä. Kyselyssä kartoitettiin asioita, jotka henkilöstön mielestä vaikuttivat työn vaativuuteen. Kyselyn vastauksista saatiin hyvin hyödynnettyä näkemyksiä TVA-kriteereiden laatimiseen ja vastauksilla oli selkeästi merkitystä koko prosessin ajan. Henkilöstön antama palaute tuotti runsaasti sisältöä myös toimintamallien, työskentelytapojen ja johtamisen kehittämiseen.

Lopputuotoksena Toholammin kunta sai käyttöönsä maatalouslomittajille ja lomitustyönohjaajille yhteistoiminnallisesti rakennetun työn vaativuuden arviointimallin sekä TVA-oppaan arviointikriteereineen ja tehtäväkuvineen. Lisäksi tuotoksena syntyivät tarvittavat dokumentit ja laskelmat KT:n ja Melan käsittelyä ja päätöksentekoa varten.

Vahvalla ammattitaidollaan Tanja otti homman haltuun ja hänellä oli selkeä suunnitelma, miten edetään. Hänelle oli tärkeää huomioida ja osallistaa kaikki osapuolet. Tanjalla on taito kysyä juuri oikeat kysymykset ja ohjata työskentelyä oikeille raiteille. Haasteet voitettiin keskustelemalla ja eri näkökulmia kuuntelemalla syntyi yhteinen näkemys. Tästä meidän on hyvä jatkaa, kun saimme käyttöömme selkeät materiaalit ja oppaat.

Sanna Niemi

lomituspalvelujohtaja, Toholammin kunta

Työ lähti vauhdilla etenemään Tanjan pätevissä käsissä. Oli ilo olla mukana projektissa, jossa vetäjä tiesi mitä teki ja sai koko porukan työskentelemään. Haasteitakin matkan varrelle mahtui mukaan, mutta iso kiitos Tanjalle siitä, miten osasi ohjata huomion olennaiseen ja sai porukan pysymään asiassa. Voin lämpimästi suositella vastaaviin projekteihin.

Saara Mehtälä

hallintojohtaja, Toholammin kunta

Toholammin kunta ja lomituspalvelut

Toholampi on vajaan 3000 asukkaan vireä kunta Keski-Pohjanmaalla. Toholammista tuli Suomen suurin maatalouslomituksen paikallisyksikkö vuoden 2023 alusta. Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana. Toholammin paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut Toholammin, Lestijärven, Kannuksen, Kalajoen, Nivalan, Raahen, Sievin, Kaustisen, Vetelin, Halsuan, Perhon, Haapajärven, Pyhäjärven, Kärsämäen, Ylivieskan, Alavieskan, Haapaveden, Oulaisen, Merijärven, Reisjärven, Pyhäjoen sekä Kokkolan kaupunkiin kuuluvien Kälviän, Lohtajan ja Ullavan alueella.

toholampi.fi
toholampi.fi/lomituspalvelut

Toholammin kunnan logo.
Toholammin kunnan logo.