Case: Osaamo

Osaamon logo.

Rovaniemen kaupungin hallinnoima Osaamo – kohtaantoa edistämässä -hanke halusi lähteä visioimaan vahvasti asiakasnäkökulmasta ja yhteiskehittämisen menetelmin entistä vaikuttavampia tulevaisuuden työllisyyspalveluita. Eri työpajoissa kohderyhminä olivat työnantajat, työntekijät, oppilaitokset sekä muu yhteistyöverkosto. Heidän lisäkseen kaikissa työpajoissa oli mukana Rovaniemen kaupungin työllisyyspalveluiden ja TE-toimiston edustajia sekä Osaamo-hankkeen työntekijöitä.

Työpajojen tavoitteena oli rakentaa yhteistä tulevaisuuden kuvaa siitä, millaisena tavoiteltava ja onnistunut palvelukokonaisuus nähdään ja miten se pystyttäisiin muuttamaan konkreettiseksi tekemiseksi. Tämän yhteisen näkymän kautta autetaan osaltaan löytämään entistä onnistuneempia suuntaviivoja tulevaisuudentyöllisyyspalveluiden rakentamiseen ja myös toteuttamaan niitä.

Työpajatyöskentelyn osallistamista vahvistettiin sähköisellä alustalla toteutetuilla ennakkotehtävillä. Ennakkotehtävien ja neljän työpajan annista Wimmaa kokosi raportin, jossa on koostettu keskeiset havainnot, esiinnousseet kehittämistarpeet sekä kehittämisen mahdollisuudet.

Saimme Tanjalta sen mitä tilasimme, ja enemmänkin. Se ammattitaito ja kyky kuunnella, mikä paistoi jo tarjouksesta, näkyi kaikissa vaiheissa myös suunnittelusta toteutukseen. Työpajojen toteutuksesta syntyi suunnitelmallinen ja johdonmukainen kokonaisuus, jonka sisällä Tanjalla oli kuitenkin kykyä reagoida tilanteiden vaatimilla tavoilla.

Bonusta oli työpajojen yhteenveto. Sellainen toki tilattiinkin, mutta en osannut edes toivoa, että se voisi olla niin osuva, tarkkanäköinen ja visuaalinen.

Joni Minkkinen

Projektipäällikkö / Project Manager, Rovaniemen kaupunki, Osaamo-hanke

Mikä on Osaamo – kohtaantoa edistämässä -hanke?

Osaamo – kohtaantoa edistämässä -hankkeella haetaan ratkaisuja työelämän kohtaantohaasteisiin ja työllisyysasteen nostamiseen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Rovaniemen kaupunki ja osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU. Hanke toteutetaan tiiviissä kumppanuudessa Lapin TE-toimiston ja muun työllisyyden edistämisen verkoston kanssa. Hankkeen päätavoite on kohtaannon edistäminen. Siihen pyritään vastaamaan kehittämällä ohjaamomaista, työllisyyttä edistävää ekosysteemiä.

Osaamo

Osaamon logo.