Case: Kaiku24

Kaiku24-logo.

Kaiku24 tuottaa omistaja-asiakkailleen modernit digitaaliset asiakaspalvelut neuvontapalveluista hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointiin, hoitoonohjaukseen sekä digihoitajien ja -lääkäreiden etävastaanottoihin.

Kansallisen tavoitteen mukaan 45 % sosiaali- ja terveydenhuollon kontakteista hoidetaan etänä sähköisin välinein vuoden 2025 loppuun mennessä. Kaiku24 on lyhyessä ajassa ottanut tässä merkittävää roolia, ja he kehittävät jatkuvasti palvelumalliaan yhdessä omistaja-asiakkaidensa kanssa.

Yrityksen työntekijät työskentelevät eri puolella Suomea joustavasti hybridi- tai etätyöskentelymallilla. Yritys panostaa hyvinvointiin joka kantilta: asiakkaan, henkilöstön ja koko sote-alan näkökulmasta. Laadukas esihenkilötyö on yksi peruspilari hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Valmennustalo Wimmaa sai olla tuottamassa Kaiku24-yrityksen tarpeisiin räätälöityä valmennusta noin 20 esihenkilölle. Valmennus toteutettiin etänä useassa osassa. Valmennusprosessiin kuului myös sähköisessä alustalla toteutettujen välitehtävien tekeminen, mikä syvensi osallistujien omaa oppimisprosessiaan.

Tanja sai porukkamme osallistumaan ja herätteli pohtimaan esihenkilötyössä onnistumista monestakin eri näkökulmasta. Valmentajana Tanja on ammattitaitoinen ja sukelsi meidän arkeemme hämmästyttävän helposti. Häneltä löytyy kokemusta, näkemystä ja huumoria.

Halusimme meidän tarpeisiimme räätälöidyn valmennuskokonaisuuden ja sen toteuttamisessa Tanja onnistui erinomaisesti. Etukäteistehtäviä oli sopivasti ja ryhmätöiden aiheetkin osuivat nappiin.

Aito, lämmin ja osallistava valmentaja, jota voin suositella lämpimästi.

Päivi Sihvo

operatiivinen johtaja, Kaiku24

Kaiku24

Kaiku24 on vuonna 2021 perustettu julkisomisteinen yritys. Kaiku24 tuottaa tällä hetkellä viidelle hyvinvointialueelle digitaalista asiakaspalvelua, johon sisältyy mm. asiakkaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi, hoidontarpeen ratkaisut sekä etävastaanotto- ja neuvontapalvelut.

Yrityksessä on työntekijöitä yli 300. Henkilöstö hoitaa yli 135.000 palvelutilannetta kuukaudessa ja etälääkärit hoitavat yli 4.000 potilastehtävää kuukaudessa. Palveluita tuotetaan yli miljoonan henkilön väestöpohjalle Suomessa.

kaiku24.fi

Kaiku24-logo.