Nuorten esi­mies­ten valmen­nus­ohjel­ma

Esimiehenä menestyminen ei ole kiinni iästä. Nuori esimies pärjää työssään, jos hän onnistuu rakentamaan toimivan ja luottamukseen perustuvan suhteen johdettavan tiiminsä kokeneisiin työntekijöihin. Nuoren esimiehen ammatillisessa kasvussa on tärkeää, että hänelle annetaan riittävästi tukea ja välineistöä selviytyä arjen haastavissa tilanteissa.

Puolen vuoden ohjelma tarjoaa aloittavalle esimiehelle turvallisen ja kokemukseen perustuvan henkilökohtaisen valmennuksen, jolla saadaan hyvä startti alkavaan esimiesuraan.

Seniorivalmennus
Käytännön työkaluja johtamiseen

Käytän­nön työ­ka­luja johta­mi­seen

Valmennusohjelma sisältää käytännön työkaluja nuoren esimiehen kehittymisen tueksi. Valmennusohjelmassa tutustutaan omaan johtajuusprofiiliin, johdettavan tiimin nykytilaan, laaditaan oman johtajuuden kehittämissuunnitelma ja arvioidaan sen toteutumista. Lisäksi valmennuksessa tuetaan oman tiiminsä kanssa toteutettavia toimenpiteitä ja arvioidaan tiimin hyvinvointia.

Työskentelyssä hyödynnetään sähköistä oppimisalustaa henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi.