BLOGIT

Asiantuntijayrityksen toimintakulttuuri – ajopuuteoriaa vai ylivoimatekijä

05.04.2022 | Blogi

Yritykset etsivät jatkuvasti keinoja olla toisiaan parempia. Tunnustetaan, että perimmäisesti vain vähän tapahtuu ilman ihmistä ja mainostetaan kilvan oman toimintakulttuurin olevan ihmiskeskeinen. Samaan aikaan työntekijät kokevat kuitenkin, että he antavat itsestään yritykselleen – usein pitkäaikaiselle elämänkumppanilleen – vaatimattoman osan syvimmistä kyvyistään. Väsyen sitten vähä vähältä omiin puolinaisiin suorituksiinsa. Miksi, mikä on mennyt pieleen?

Yksi pohjimmaisia tekijöitä on paljon puhuttu ”puhumattomuuden kulttuuri”. Etenkin yritystoiminnan perusteista käydään huomattavan vähän keskustelua työntekijöiden kanssa. Pelätään sen tuovan esiin yhteensovittamattomia ristiriitoja ja vaikeita kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta. Jäädään helposti tilanteeseen, missä työntekijä ei luota perimmäisesti siihen, mille ansaintaketjulle hän synnyttää arvoa. Voiko silloin antaa parastaan? Ainakin silloin, kun työntekijältä odotetaan ainutlaatuisia suorituksia, pitää arvotason luottamuspohja olla pieteetillä rakennettu ja molemminpuolisesti tunnustettu. Pitää olla tunne, että voi surutta antaa kuin kodilleen. Motivaatio voi seistä sitten tuon luottamuksen päällä, ja ainutlaatuiset suoritukset edelleen motivaation päällä.

Toinen työntekijän antaman panoksen erityisyyteen vaikuttava perustekijä on yrityksen toimintakulttuuri. Paradoksaalisesti sen käytännön toteutus ei usein kovinkaan onnistuneesti tue yrityksen perimmäisiä tavoitteita. Toimintakulttuurin osat, välineet joilla on tarkoitettu hyvää, ovat ottaneet vallan lopullisilta tuotoksilta. Käytämme aikaa sen suunnitteluun mitä ei voi suunnitella. Tutkimme, seuraamme ja raportoimme sellaista mikä ei aiheuta reagointia ja käytännön toimenpiteitä. Selvitämme jatkuvasti mikä olisi meidän oikea tapa toimia sen sijaan, että toimisimme. Kaiken kaikkiaan ajamme raskaita prosesseja joiden muunneltavuus on huono. Työllistämme itsemme epäolennaisella ja väsymme. Emme voi uppoutua intohimolla päätyöhömme ja saada erityistä aikaan siinä.

Onko toimintakulttuurit sitten peruuttamattomasti huonoja? Ei tosiaan ja siinä piileekin yllättävästi suuri mahdollisuus. Jos pärjäämme edes kohtuullisesti nykyisillä asetelmilla, niin mitä tapahtuisikaan kun toimintakulttuurit saataisiin reivattua yksilöiden neroutta ja tekemisen intohimoa kutsuvaan muotoon. Jos tunnustamme nykytodellisuuden, voimme sen pohjalta alkaa hakea radikaalisti uutta toimintakulttuurin suuntaa. Ensin siellä, missä muutoksen mahdollisuus olisi kaikkein suurin. Esimerkiksi luovuuteen ja uudistamiseen keskittyvissä organisaatioissa.

Kaiken muutoksen pitää pitä painottaa kahta toimintakulttuurin keskeistä elementtiä. Yrityksen kilpailukykyä ja yksilön saamaa tyydytystä työstään. Intuitiomyönteisyys on potentiaalinen avain molempiin.

Nopeampi organisaatio vie helposti hitaalta leivän suusta! Toimintojen perustaminen älykkään intuition käyttöön avaa ovet ennennäkemättömälle nopeudelle, keveydelle ja resurssisäästölle yrityksen päätöksenteossa. Tiedämme miten tietoiseen ajattelun monimutkaisiin perusteluihin, dokumentointivaatimuksiin ja jälkitarkasteltavuuteen perustuva toimintamalli on silmiinpistävän hidas. Intuitioon perustuva päätöksentekomalli tuo vallan ja vastuun takaisin järjestelmältä yksilön käsiin. Hän joutuu etsimään perusteet ratkaisuille itsestään eikä ympärille rakennetusta kankeista toimintaportaikoista. Tiettyjen päätöksien vahvistamiselle pitää olla rakenteensa, mutta monesti työntekijän ”näen tällaisen ratkaisun parhaaksi”, ja esimiehen ”hyvä, tehdään noin” tai ”en usko tuohon” pitäisi riittää. Toimeenpanossa pitäisi toimia samalla nopeudella, turhaa tiedettä ja järjestelmän rattaisiin juuttumista välttäen. Nopea suoritus vähäeleisin toimin kovilla valtuuksilla! Tämä kaikki edellyttää vahvaa luottamusta kunkin yksilön osaamiseen ja motivaatioon. Eli juuri niihin asioihin, jotka vastalahjana tuovat toimiville yksilöille heidän kaipaamansa työtyytyväisyyden.

Kuten sanottu, intuitiivisella ja tiedostettuun ajatteluun perustuvilla ratkaisuilla ja näiden yhdistelmillä on sijansa erilaisissa tilanteissa. Intuitiolle pitäisi kuitenkin antaa sijaa paljon nykyistä enemmän silloin kun se on mahdollista. Pitäen mielessä, että nopealla kellotaajuudella vähin turhin liikkein toimiva koneisto ehtii uudelleensuunnata toimintaansa moneen kertaan siinä kun hitaalla taajuudella toimiva paljon tarpeetonta oheistyötä tekevä koneisto vielä miettii omaa siirtoaan.

Tilan raivaaminen intuitiolle ei edistä pelkästään organisaation toimenpiteiden nopeutta vaan se voi nostaa yksilöiden tarjoamien ratkaisujen laadun uudelle tasolle. Uusi luovuus ja nerokkuus voi mullistaa koko organisaation tulevaisuuden. Tämä edellyttää kuitenkin yritysjohdolta uudenlaista ajattelua missä vähemmästä tehdään enemmän, kunkin omasta tyylistä toimia yrityksen hyväksi tehdään hyve, ja isot asiat viedään ”pienten” ihmisten ulottuviin. Intuitio on ujo, ja sen esiin tulemista pitää houkutella! Pitää uskaltaa raivata väärät asiat pois ja rakentaa toimintakulttuuri, mikä kertoo, että intuitio on tervetullut!

Olemme konkretisoineet ensiaskeleet parempaan toimintakulttuuriin siirtymisestä WimmaX- intuitiovalmennukseen. Se avaa osallistujan omat portit ymmärtämään käsillä olevan potentiaalin. Seuraava luonnollinen askel on oman työyhteisön toimintakulttuurin uudelleenmuotoilu kohti menestystä.

Artikkelin kirjoittaja: Matti Lehto, DI, Valmennustalo Wimmaa

Coaching | Johtaminen | Muutos | Työviihtyvyys | valmennus